För en vackrare värld

Skörda förlag ekonomisk förening bildades i Tuna, Uppland, augusti 2013 för att ge ut media som bidrar till en mer hållbar samtid, lokal omställning och ett gott liv.

Vi är en liten grupp människor som vill ägna oss åt en utgivning som har svårt att hitta till den kommersiella marknaden i Sverige. Skörda förlag har inget krav på vinst, men strävar efter att de som arbetar med den publicistiska verksamheten ska få en rimlig lön för sin insats. Eventuella överskott går till nya publiceringar och andra omställningsprojekt.