Vi är skörda förlag

Skörda förlag ekonomisk förening bildades i Tuna, Uppland, augusti 2013 för att ge ut media som bidrar till en mer hållbar samtid, lokal omställning och ett gott liv.

I föreningens styrelse sitter Lorentz Ståhlberg och makarna Lina och Joachim Stormvall. Vi vill ägna oss åt en utgivning som har svårt att hitta till den kommersiella marknaden i Sverige som kräver hög avkastning, och som blir allt mer likriktad. Skörda förlag kräver ingen vinst, men strävar efter att de personer som arbetar med den publicistiska verksamheten ska få en rimlig lön för sin insats.

Pressmaterial finns här.

Skörda förlag ek. för.
Tuna 327
74793 ALUNDA

Tel: 0739-161016
kontakt@skorda.se

Organisationsnummer: 769626-7942
Momsregistreringsnummer: SE769626794201
Plusgironummer: 69 52 62-6